Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0027 - Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2021. aastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Ketlin Taidre
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: