Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0119 - Tartu noorte töömalev 2018
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kristel Kolberg
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: