Saabunud kiri: Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade
Registreeritud: 08.03.2016
Kellele saadetud: Jarno Laur, Urmas Ahven, Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Teade
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Ülenurme Vallavalitsus
Saatja kuupäev: 08.03.2016
Saatja number: 7-8/433

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Triinu Tuudelepp
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 12.04.2016
Failid: KSH programmi teade.bdoc ( 22 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Tere,Ülenurme Vallavalitsus teatab Ülenurme valla haldusterritooriumi üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


-- 
Lugupidamisega

Kristi Kull
Ülenurme valla arendusjuht
750 2612; 527 6413


KSH programmi teade.bdocKSH programmi teade.bdoc