E-post Hinnapäring kinnisvara haldamise tarkvara lähteülesande koostamiseks

Asja number: RH-19-343
Vastutaja: Christina Astmäe
Saaja: urmo@stagnationlab.com
Teema: Hinnapäring kinnisvara haldamise tarkvara lähteülesande koostamiseks
Saadetud: 09.10.2019
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-19-343

Hinnapäring kinnisvara haldamise tarkvara lähteülesande koostamiseks


Asja viide: RH-19-343

Täname Teid koostööpakkumise eest kinnisvara haldamise lähteülesande koostamiseks. Oleme laekunud informatsiooni põhjal oma soovi täpsustanud.


Tartu Linnavalitsuse linnavara osakond on arendamas uut kinnisvara haldamise tarkvara, mis võimaldaks oluliselt laiendada senise tarkvara funktsionaalsust. Sellest tulenevalt otsime uue kinnisvara haldamise tarkvara lähteülesande koostajat, et minna edasi hankesse. Vajame kaasamõtlemist, soovide korrastamist, kokkukirjutamist ja visuaalide-prototüüpide koostamist. Aluseks saab võtta 2016. aastal koostatud lähteülesande ja 2018. aastal kaardistatud  linnavarade osakonna sisemised tööprotsessid.


Lähteülesandes on vaja analüüsida järgmisi osasid :

1. üldine süsteemi arhitektuur

2. mittefunktsionaalsed ja funktsionaalsed nõuded

3. moodulite kirjeldused

4. moodulite omavahelised seosed

5. andmete liikumine

6. liidestused teiste süsteemidega

7. muu info, mis on vajalik lähteülesande koostamiseks.


Esialgne moodulite jaotus:

1. Kinnistute, hoonete ja objektide moodul (sh kinnistu pass, hoone pass, ruumi pass, tabelvaated, erinevad tunnused, ostud-müügid, tulevikutehingud, aruanded, lingid Ehitisregistrisse, E-kinnistusraamatusse, Maakatastrisse, Axapta, GoPro, GIS-kaardirakendus);

2. Hoolduse moodul (sh tehnosüsteemide kirjeldus, plaanilised ja erakorralised hooldustööd, töökäskude saatmine, kinnitamine, meeldetuletused, garantiitööd, ettekirjutused, tööde ajalugu, hooldusjuhendid, lepingud);

3. Dokumentide moodul (sh lingid võrgukettale või dokumendihaldussüsteemi, grupeerimine, filtreerimine, tunnused, markerid);

4. Üürilepingute moodul (sh lepingu kaart, lepingute ja lisade põhjad, lepingute liigid, arvestus, tühjade ruumide kuvamine koduleheküljel);

5. Näitude, kulude arvestamise, jaotamise ja arveinfo väljastamise moodul (sh THI-ga rendi arvutamine, eelarvestajale töövahend ostuarvete konteerimiseks);

6. Võlamoodul (sh laekumiste info Axaptast, võlad, maksegraafikud);

7. Energiamoodul (sh energiatarbe analüüsid, graafikud);

8. Kindlustusmoodul;

9. Administreerimise moodul.


Palume esitada hinnapakkumine töötunni hinnale (ilma käibemaksuta) hiljemalt 16. oktoobriks 2019. a kella 10.00-ks e-mailile christina.astmae@raad.tartu.ee. Eeldatav töö maht on 300 töötundi. Lähteülesande koostamise tähtaeg on prognoositavalt märts-aprill 2020.
Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on  madalaim töötunni hind.Lugupidamisega
Christina Astmäe

Tartu Linnavalitsus | Linnavarade osakonna infosüsteemide projektijuht | +372 736 1121 | +372 5303 9991 | skype: astmae