Saabunud kiri: RE: Elamufondi arendamise investeeringu toetus

Asja number: VP-18-0100
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Elamufondi arendamise investeeringu toetus
Registreeritud: 21.05.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KH
Saatja kuupäev: 26.01.2021

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 21.06.2021
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere,

Täname info eest.

Kristo Hütt
kliendihaldur
KredEx logo
Sihtasutus KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
TEL +372 667 4113
MOB +372 507 2950
www.kredex.ee

See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine,
kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja
ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use,
disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited
and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.
From: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartu.ee>
Sent: Monday, January 25, 2021 10:16 PM
To: Kristo Hütt <Kristo.Hytt@kredex.ee>
Cc: Kunnar Jürgenson <Kunnar.Jurgenson@tartu.ee>; Harles Link <Harles.Link@tartu.ee>
Subject: FW: Elamufondi arendamise investeeringu toetus

Tere

Edastame selgitused saadetud küsimustele:

Hange on läbi viidud (viitenumber 221871). Ehitajaga on sõlmitud töövõtuleping 22.08.2020 (ehitustööde üldmaksumuseks on 3 989 475,02 eur km-ga). Tänaseks on mitu kuud ehitust akteeritud aga kuna määrus lubab esitada kuni 2 maksetaotlust (sh. esimene min. kolmandik), siis saame esitada esimese maksetaotluse orienteerivalt II või III kv 2021.

Hange tuli prognoositust veidi odavam, samas on meie soov kasutada lisaks eelpool mainitud ehitusmaksumusele teatud summat sotsiaalmajade teenindamiseks määruse par 2 toetatavate tegevustega (
…vajalike ehitiste püstitamise ja tehnosüsteemide ehitamise kulud, sh kõnnitee, parkla jms). Vastav hange on ka juba korraldatud. Objekti maksimaalne kogumaksumus jääb 5 mln juurde (taotluses oli 5,85 mln). Esitame selle kohta lähiajal eraldi info / taotluse.

Väljamaksed esitame kahes osa (esimene II v III kv) ja lõpliku objekti valmimisel. Tööde teostamine hiljemalt 2021 aasta lõpuks (loodetavasti).

Kui saame midagi veel täpsustada andke palun märku.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Tartu LV
7 361 105
From: Kristo Htt <Kristo.Hytt@kredex.ee>
Sent: Monday, January 25, 2021 3:22 PM
Subject: Elamufondi arendamise investeeringu toetus

Lugupeetud toetuse saaja


Sihtasutus KredEx eraldas Teile ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.07.2017.a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ alusel toetust üürielamu püstitamiseks/olemasoleva hoone ümberehitamiseks üürielamuks.

Seoses vajadusega planeerida kõnealuse toetusmeetme eelarvelisi vahendeid võimalikult täpselt, palume Teil esitada alljärgneva sisuga teave toetatava projekti senise arengu kohta:

1. Kas toetatava projekti elluviimiseks vajalik ehitushange on läbi viidud? Juhul, kui ehitushankega ei ole veel alustatud, palume märkida, millal kavatsete kõnealuse hanke läbi viia?

2. Kas toetatavate tegevuste maksumus on kujunenud odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa? Kui Te ei ole ehitushanget veel läbi viinud, palume juhul, kui prognoosite taotluses esitatust erinevat summat, anda teada, milliseks võib toetatavate tegevuste maksumus pärast hankemenetluse lõppu kujuneda.

3. Palume ka täpsustada, kas planeerite taotleda toetuse väljamakset kahes osas või ühe maksena ning anda teada, millal planeerite taotleda toetuse väljamakset/väljamakseid?

Paluksime Teie vastust ülaltoodud küsimustele vabas vormis e-posti aadressile kristo.hytt@kredex.ee

Kristo Hütt
kliendihaldur
KredEx logo
Sihtasutus KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
TEL +372 667 4113
MOB +372 507 2950
www.kredex.ee

See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine,
kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja
ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use,
disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited
and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.