Asi: ProgeTiigri programm Tartu Lasteaed Kannike

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0086
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Kannike
Vastutav töötaja: Ülle Västrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiigri programm Tartu Lasteaed Kannike
Registreeritud: 21.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Robootikavahendid aitavad lastel mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi, tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut. Samuti arenevad laste matemaatikaoskused, inseneri-, tehnoloogia- ja keeleoskused, peenmotoorika, loovus ning paraneb keskendumisvõime ja meeskonnatööoskus. Planeerime robootikavahendeid rakendatakse 2-3 korda kuus kõikides õppe-ja kasvatustegevuste valdkondades: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst.


Eesmärgid


Lasteaia õppekava robootika üldeesmärkideks on:• kujundame lastele arendava ja kaasaegsete vahenditega tegutsemiskeskkonna;• tutvustame lastele robotite ja programmeerimise kaasaegse maailma, anname esmased töövõtted ja -oskused;• rikastame ja mitmekesistame õppetegevust, rakendame kaasaegseid õppemeetodeid;• toome robootilised vahendid rühmade igapäevategevustesse.


Tegevused


Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused


Tulemused


Soovitud seadmete aktiivse kasutamise tulemusena on:1. õpetajate ja laste IKT alased teadmised ja praktilised kogemused on mitmekesisemad;2. õppe- ja kasvatustegevus muutunud oluliselt mitmekesisemaks;3. lastel paremini arenenud süsteemne ja ruumiline mõtlemine;4. lastel paranenud meeskonnatöö oskused, nad oskavad omavahel ülesandeid jagada ja koos tegutseda.


Maksumus


4 797 EUR

Tartu kohustused


1 199 EUR

Toetus


3 598 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Kannike

PartneridJuht


Ülle Västrik

Algus- ja lõpptähtaeg


14.06.2021 - 19.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord