Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0112 - Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Marge Neltsas
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: