Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0059 - Uute õppemeetodite rakendamine ja individualiseeritud õppe arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kristin Kallisaar
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: