Asi: Kaitseressursside Ameti toetuse leping

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0020
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaitseressursside Ameti toetuse leping
Registreeritud: 19.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse toetamine


Eesmärgid


Lepingu objektiks on toetuse andmine Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.


Tegevused


Riigikaitseõpetuse õppekäikude soetamine;
riigkaitselaagri korraldamine.


Tulemused


Toimunud riigikaitselaager 12.kl. õpilastele, toimunud õppekäigud, soetatud riigikaitseõpet toetavad õppevahendid.


Maksumus


2 387 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 387 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

PartneridJuht


Tiina Kallavus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 01.12.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord