Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-15-0112 - Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Liivi Raudsepp
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: