Asi: Näituse "Randevuu" turundamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0124
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Nele Dresen
Teised töötajad: Helje Jõgi; Kärt Rebane; Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Näituse "Randevuu" turundamine
Registreeritud: 25.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Näituse "Randevuu" teavitustöö ja jäädvustamine


Eesmärgid


Taotluse eesmärk on saada rahalist tuge nii näitusest teavitamiseks kui ka jäädvustamiseks. Näitusest teavitamise eesmärk on, et võimalikult suur hulk inimesi saaksid teadlikuks näitusest „Randevuu. Kohtumispaik Tartu”


TegevusedLinnamuuseumi peahoone (Narva mnt 23) fassaadile kinnitatud bänner
Küüni tänava kohale kinnitatud bänner
Satelliitnäitus Poe tänava näitusestendides (neli kahepoolset stendi)
Lühike video (30 sek) sotsiaalmeedia jaoks
Pikem video (3-5 min) näituse jäädvustamiseks
Lahtivolditav brošüür/buklett
Liblikamaaling/Randevuu logo linnamuuseumi parklasse
Kultuuriteade/reklaam Tartu Postimehes
Raadioreklaam ERRi raadiojaamades
Telereklaam ERRi telekanalites
Tasuliselt esile tõstetud postitused Facebookis
Pressiteated
Kirjad listidesse
Randevuuga seonduv näitus armastuskirjade põhjal Uue Teatri esituses Tartu Linnamuuseumis
Kohtumislugude kampaania portaalis rahvalood.ee, kusjuures huvitavamaid lugusid auhinnatakse
Plakatid: A2, A3, A4
Flaierid
Näitusega seonduv haridusprogramm
Näitusega seonduv publikuprogramm
Koostöö Tüse Tort ja Krõnksus Kringliga
Veeruteated Tartu Postimehes
Näitusega/näituse logoga seonduvate meenete müük linnamuuseumi poes
Näituse avamissündmusTulemusedTartu Linnamuuseumi hoone seostub linnaruumis liikujatel Randevuu näitusega
Tartu kesklinnas liiklejad (jalakäijad) saavad teada või tuleb neile meelde, et Tartu Linnamuuseumis on selline näitus
Tartu Linnamuuseumi Facebooki leht muutub tänu päisevideole atraktiivsemaks, tõuseb huvi Randevuu näituse vastu. sotsiaalmeedia tarbijate tähelepanu äratab liikuv pilt Tartu Linnamuuseumi päismikus, sest taolist võtet praeguse seisuga enamik kultuuriasutusi (või ettevõtteid) ei kasuta. Sotsiaalmeedia kasutajad saavad videot ka jagada. Ühtlasi on tegemist näitust jäädvustava videoklipiga
Näitus saab jäädvustatud videopildis ja seda saab levitada internetis, et reklaamida ja tuletada näitust meelde. Kasutatav nii Youtube'is kui ka Facebookis, ent ka uudismeedias levitamiseks. Näitus saab jäädvustatud ka selle aja tarbeks, kui seda enam Tartu Linnamuuseumis pole. Lisaks saavad inimesed seda üksteisega jagada
Buklett tutvustab näitust külastajale ning jääb ka meeneks hiljem, sest on lahtivolditav terviklikuks visuaaliks, mida saab kinnitada seinale.
Aktsioon/performance, mille tegemise kulg ja tulemus äratab kohaliku meedia tähelepanu ja toob seeläbi ka taas tähelepanu näitusele
Info Randevuu näituse kohta koos visuaaliga jõuab kohaliku lehe lugejani
ERRi raadiokanalite kuulajad saavad näitusest teada
ERRi telekanalite vaatajateni jõuab info Randevuu näitusest
Facebooki kasutajateni jõuab info Randevuu näitusest
Uudismeediani ja seeläbi meediatarbijateni jõuab info näitusest ja sellega kaasnevatest üritustest
Kitsaste sihtgruppideni jõuab neid puudutav ja neid huvitav teave Randevuu näitusega kaasnevatest üritustest
Näitust jõuavad vaatama ka need kultuurihuvilised, kelle algne impulss on seotud teatrielamuse saamisega
Publik saab ise osa võtta materjali kogumisest ja seeläbi näituse sisusse (haridus- ja publikuprogrammid) kaasatud
Linnaruumis on Randevuu näitus ja sellega kaasnevad üritused esindatud ja jõuavad linnaruumis liikujateni
Flaieri omanik saab infot näituse ja selle publikuprogrammi kohta
Näitus jõuab kooliõpilaste teadvusesse, kusjuures laieneb ka kooliõpilaste silmaring
Näitus seondub publiku jaoks muude tegevuste ja teadmistega
Lehelugeja on teadlik sündmustest, mis näitusega seonduvalt linnamuuseumis toimuvad
Näitust külastanud inimesele jääb näitust meenutama väike ese, mis võib äratada ka tema sõprade-tuttavate-pereliikmete tähelepanu
Näituse pidulik avamine pälvib nii meedia kui ka inimeste huviMaksumus


3 450 EUR

Tartu kohustused


500 EUR

Toetus


2 950 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Millise programmi / meetme raames


EV100 teavitustoe taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


12.04.2018 - 31.12.2018

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord