Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0115 - Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kaire Varrik
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: