Asi: Crossroads of the Regions

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0123
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Kelli Ilisson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Crossroads of the Regions
Registreeritud: 19.08.2016

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Välisriikidest pärit inimesed on integreeritud Euroopa ühiskonda.


Tegevused


Tegevused välisriikidest pärit inimeste integreerimiseks Euroopa ja Eesti ühiskonda.
Heade praktikate vahetamine, kuidas kohalik omavalitsus saab läbi mitmesuguste tegevuste toetada integratsiooniprotsessi.
Integratsiooniprotsessi toetamiseks läbiviidavad tegevused partnerriikides.


Tulemused


Välisriikidest tulnud isikud on integreeritud Eesti ühiskonda, paranenud on nende sotsiaalne ja tervislik seisund.


Maksumus


150 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Europe for Citizens

Juhtpartner


Etterbeeki linnavalitsus, Belgia

Partnerid


Euroopa riigid

Juht


Priit Kiilaspä

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2017 - 31.12.2019

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord