Saabunud kiri: Hajaasustuse programm 2019

Asja number: VP-19-0035
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Hajaasustuse programm 2019
Registreeritud: 01.04.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Taotlus
Edastamise viis: Isiklikult üle antud

Saatja:
Kontaktisik HG
Saatja kuupäev: 29.03.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 01.05.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
01.04.2019 kuni 31.03.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus