Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-21-0120 - Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng 2021-2022
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Rene Leiner
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: