Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Jaamamõisa aianduspiirkonna säilitamine)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Jaamamõisa aianduspiirkonna säilitamine)
Registreeritud: 08.06.2017
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku, Jaanika Koppel, Mati Raamat, Peep Margus, Liisa Unt
Dokumendi liik: Ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik JLA
Saatja kuupäev: 08.06.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 08.07.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 07.06.2092