Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ muutmisettepanek

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik OFG
Saatja kuupäev: 08.06.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ muutmisettepanek
Allkirjastaja: Jarno Laur; abilinnapea
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 05.07.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 05.07.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20170705_UP-14-003.bdoc ( 30 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Teie 08.06.2017 17:51:35
Meie 05.07.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneering 2030+ muutmisettepanekLugupidamisega

Jarno Laur
abilinnapea


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.