Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0100 - "Vastastikku rikkaks" - loov ja liikuv keelekümblus Tartu Aleksander Puškini Kooli ning Tartu Raatuse Kooli 4. klassi õpilaste vahel
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Rene Leiner
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: