Asi: „Eesti maastikud. Tartu(maa) koorid Tartuffil” – Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistav Tartuffi ning Tartu ja Tartumaa kooride ühisprojekt

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0057
Menetlev üksus: Tiigi Seltsimaja
Vastutav töötaja: Riho Leppoja
Tähtaeg: 31.10.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: „Eesti maastikud. Tartu(maa) koorid Tartuffil” – Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistav Tartuffi ning Tartu ja Tartumaa kooride ühisprojekt
Registreeritud: 28.03.2018

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr. 6


Lühikokkuvõte


2018. aastal toimuvad paarikümneaastase ajalooga armastatud Tartu dirigentide Alo Ritsingu ja Vaike Uibopuu poolt algatatud Tartu ja Lõuna-Eesti kooride laulupäevad ühel ja samal päeval – 13. augustil.
13. august 2018 on järjekordse Tartuffi – Tartu Armastusfilmide Festivali – avamisõhtu. Tartuffi avafilmiks on planeeritud uhiuus film „Eesti maastikud” (tööpealkiri), mis köidab kokku Eesti filmides kasutatud ja kasutamata kaadreid Eestimaa maastikest nii suvel kui talvel, nii linnas kui maal. Filmi orienteeruv pikkus on ca 30 minutit. Videokunstniku käe all valmib 13. augustiks ainulaadne linateos, mis miksib uue filmi audiovisuaalsete lisakaadritega. Kokku on muusika ja filmi omavaheline süntees umbes 60 minuti pikkune.
Film luuakse spetsiaalselt Tartuffi avamiseks. Filmi lõikab kokku ehk arhiivikaadreid monteerib ja vajadusel loob uut lisamaterjali Jaak Kilmi. Videokunstnikuna osaleb projektis – et Tartu raekoja platsil sünniks veelgi mõjusam ja elamust pakkuv tervik – Alyona Movko.
Kontserdi kunstiline juht on Küllike Joosing, kes on pikaaegne Lõuna-Eesti tugevate ja kõrgetasemeliste kooride dirigent. Joosing on ka 2019. aasta Tartu juubelilaulupeo repertuaarikomisjoni liige.
Filmi esilinastumisel on kaasatud suur osa Tartu ja Tartumaa kooridest (lisaks kutsutakse kollektiive ka mujalt Eestist), kelle osaks on filmi helindamine – koorid esitavad Eesti koorimuusika kuldvaramusse kuuluvaid laule Tartu raekojaplatsi munakividelt, rõdudelt ja purskaevult. Lauljad on võimendatud ja heli jõuab iga platsil viibijani. Peame oluliseks rõhutada, et kui Tartu ja Tartumaa kooride laulupäevade publik on pigem koosnenud peamiselt koorimuusikaga nö sina peal olevatest inimestest, siis koostöö Tartuffiga annaks nii kuulajatele kui kooridele hoopis uue kogemuse ja ehk ka kinnituse, et koorilaul ei ela ainult laulupidudel, vaid on oma ja armas ka laulupidude välisel ajal.
2018. aasta tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva. On loomulik, et sel ajal mõeldakse tavalisest rohkem oma riigile ja rahvale ning küsitakse, kes me oleme ja miks me oleme. Üheks heaks võimaluseks neid küsimusi küsida ja vastuseid otsida on kultuur – olgu läbi muusika, filmi, tantsu, kirjanduse, kunsti või läbi millegi, mis nende vahepeal või hoopis žanrite ülene. Jõudusid ühendades ja kulusid jagades saaksid Tartu linn ja Tartuff anda omalt poolt ühe võimaluse nendel teemadel arutleda, kaasa mõelda. Või siis kogeda midagi, mis seni toimumata, läbi muusika ja filmi suure kohtumise.
Koostööprojekt soovib nihutada filmi ja koorimuusika piire, panna kokku kaks esmapilgul harjumatut valdkonda – reaalajas esitatav koorimuusika ja film ei kohtu just ülemäära tihti, kui üldse. Lisaks on projekti üheks peamiseks eesmärgiks ärgitada inimesi mõtlema, kuidas kõlaksid meie laulud, kui me neid päriselt laulaksime metsades, mere ääres või rabades. Teisalt aga soovib ettevõtmine avada laulude tähendusi läbi täiesti uue lähenemise – filmikeele kaudu. Nii välja valitud filmikaardid kui koorimuusika täiendavad teineteist, lisavad tähendusi. Puudutatud ei saa aga ainult mõlema valdkonna piirid, vaid ka laiem eestlaseks olemise tähendus ja olemus.
Kooride kaasamine Tartuffil, linna ühel armastatumal sündmusel, on ilusaks avalöögiks Eesti üldlaulupeo 150. sünnipäeva tähistamisele, mis toimub Tartus 20.–22. juunini 2019 ja suurepärane võimalus väärikatele laulupäevadele uue hingamise andmisega jätkamiseks.


Eesmärgid


Pakkuda tartlastele ja linna külalistele kõrgetasemelist muusika- ja filmielamust. Tähistada väärikalt Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.


Tegevused


Loomingulise meeskonna moodustamine, filmi tootmine, filmi sisule vastava koorirepertuaari leidmine, kooride teavitamine ja registreerimine, repertuaari omandamine kooride poolt, tehniliste ja organisatoorsete küsimuste lahendamine.


Tulemused


Üritus toob Tartu Raekoja platsile tuhandeid inimesi, sealhulgas turiste ja linna külalisi. Publik saab elamuse erinevate kultuuriliikide sünteesist.


Maksumus


23 317 EUR

Tartu kohustused


9 545 EUR

Toetus


13 772 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus

Millise programmi / meetme raames


Rahvakultuuri sihtkapital, filmi sihtkapital, Tartumaa ekspertgrupp, rahvakultuuri maakondlik toetus, sponsorid

Juhtpartner


Tiigi Seltsimaja

Partnerid


Tartu armastusfilmide festival Tartuff, Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus

Juht


Riho Leppoja

Algus- ja lõpptähtaeg


28.03.2018 - 31.10.2018

Osakond


KO

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord