Saadetud kiri: Ettepanekud Tartu linna üldplaneeringule

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Keskkonnaameti Lõuna regioon
Saatja kuupäev: 10.04.2017
Saatja number: 6-2/17/1508-5

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Ettepanekud Tartu linna üldplaneeringule
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 29.06.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 29.06.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170629_UP-14-003.bdoc ( 1478 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKeskkonnaameti Lõuna regioon


Teie 10.04.2017 03:00:00 nr 6-2/17/1508-5
Meie 29.06.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Ettepanekud Tartu linna üldplaneeringule
Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.