Asi: Erasmus+ projekt "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne - uuri, planeeri, teosta!"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0018
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ projekt "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne - uuri, planeeri, teosta!"
Registreeritud: 15.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpirände fookuses on
A) süsteemi loomine senisest ulatuslikuma õpilaste individuaalse arengu toetamiseks ning
B) õppe praktilisuse suurendamine.


Eesmärgid


1. Praktilise väljundi suurendamine traditsioonilises akadeemilises õppetöös, millega seostub õpilaste valikuvõimaluste laiendamine;
2. Hariduslike erivajadustega õpilaste (sh. erinevast kultuurilisest taustast tingitult) läbimõeldum
toetamine õppeprotsessis.


Tegevused


Ränne 1 (kursus): eesti keele ja prantsuse keele õpetajad osalevad kursusel “Flipped Classroom”
Firenzes, Itaalias, koolitaja: EuroPass Teacher Academy (PIC 947318394), kursuse toimumise aeg:
kas juuli või september 2019.
Ränne 2 (kursus): kaks eesti keele ja kirjanduse õpetajat osalevad kursusel “Explore the Power of
Drama in Education” Barcelonas, Hispaanias. Koolitaja: Dorea Educational Institute (PIC
948488893), kursuse toimumisaeg: 10.–14.08.2020.
Ränne 3 (kursus): kooli psühholoog ja õpilasnõustaja osalevad kursusel “Neuroeducation and
Coaching” Funchal, Portugalis. Koolitaja: Pricalica (PIC 948157929), kursuse toimumise aeg:
29.12.2019 - 09.01.2020.
Ränne 4 (kursus): kooli psühholoog ja õpilasnõustaja osalevad kursusel: “Professional Orientation in
Education” Tromsos, Norras. Koolitaja: Pricalica (PIC: 948157929). Koolituse toimumise aeg:
22.03.2020 - 28.03.2020.
Ränne 5 (kursus): saksa keele õpetaja osaleb koolitusel: “Sotsiaalne pädevus õppetöös” (Soziales
Lernen für den Unterricht) Austrias Grazis. Koolitaja: Firma Mag. Tanja Kaufmann (PIC 931960287),
kursuse toimumise aeg 16. - 20. 03.2020.
Ränne 6 (kursus): inglise keele õpetaja osaleb koolitusel: “Languages for Education” Dunfermline
(Scotland), Suurbritannias. Koolitaja: InterEducation (PIC 909317868), koolituse toimumise aeg
16.08.-23.08.2020.
Ränne 7 (kursus): kolm inglise keele õpetajat osalevad koolitusel: “Teaching Critical Thinking in the
Teen and Young Adult Classroom” Corful, Kreekas. Koolitaja: Andrioti School & Lifelong Training
Centre (PIC 916012323). Koolituse toimumise aeg on suvi 2020.
Ränne 8 (kursus): Üks inglise keele õpetaja osaleb kursusel: „Creative Teaching in the Secondary
and Adult English Language Classroom“ Oxfordis, Suurbritannias. Koolitaja: The Lake School of
English Oxford (PIC 945960006). Koolitus toimub ajavahemikus 6.07.-17.07. 2020.
Ränne 9 (kursus): kunstiajaloo õpetaja osaleb kursusel "Active Art: Understanding and Enjoying Art
in the Classroom and Beyond" Barcelonas, Hispaanias. Koolitaja: EuroPass Teacher Academy (PIC
947318394). Koolitus toimub 5.08.– 10.08.2019.


Tulemused


1. Õpetajad on vähendanud õppeprotsessis teoreetilist ainekäsitlust, mis on asendatud praktilisemat laadi tegevustega;
2. Õpetajad mõistavad rühmatöö eeliseid õppimisprotsessi õppijakeskseks muutmisel;
3. Õpetajad oskavad meetodite valikul arvestada õpilaste õpistiilidega ja muutuva õpikäsitusega;
4. Õpetajad arendavad ja kaasajastavad oma (suulist) väljendusoskust inglise keeles (sõnavara
ulatus, sõnakasutus, väljendid);
5. Õpetajad oskavad rakendada koolitusel omandatud teadmisi oma igapäevatöös, õpitut seostada
praktikaga, kinnistada uusi oskusi;
6. Kool on kohandanud õppekava vastavalt muutunud vajadustele: on loodud tingimused innovaatiliste meetodite juurutamiseks, õppimisprotsess on muutunud õppijakesksemaks, vähenenud on teoreetilise õppe osakaal, õpilastel on suurem vabadus oma õpitee kujundamisel;
7. Koolis on loodud süsteem võimalikult paljude õpilaste individuaalse arengu toetamiseks.


Maksumus


42 675 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


42 675 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komsjon, Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Taotluskutse 2019 1 KA1 - Õpiränne, KA101 - Kooli töötajate õpiränne

Juhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Aare Ristikivi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2019 - 31.10.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord