Saadetud kiri: Vastutavatest isikutest

Asja number: RH-18-400

Kirja saaja:
Organisatsioon: Infragate Eesti AS
Saatja kuupäev: 21.03.2019

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Vastutavatest isikutest
Koostaja: Riina Lill 736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee
Registreeritud: 28.03.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 29.03.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
28.03.2019 kuni 27.03.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus