Asi: Õpihuvilaager I ja III kooliastmele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0119
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager I ja III kooliastmele
Registreeritud: 07.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.


Eesmärgid


I ja III kooliastme õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.


Tegevused


2.-3. kl õpilaste õpihuvilaagrid Veski spordi- ja puhkekeskuses, 7.-9. klassi õpilaste õpihuvilaagrid Praali puhkemajas.


Tulemused


Õpilaste varasema õpitulemuste kinnistamine ja silmaringi laiendamine. Läbi erinevate tegevuste õpihuvi ja -rõõmu toetamine, sotsiaalsete oskuste kujundamine. Arendatakse õpilaste ainevaldkondade (eesti keel, matemaatika, loodus- ja liikumisõpetus) alaseid teadmisi ja oskusi ning üldpädevusi (õpi-, suhtlus-, digi- ja ettevõtlikuspädevus).


Maksumus


10 864 EUR

Tartu kohustusedToetus


10 864 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja teadusministri määrus "Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas"

Juhtpartner


Tartu Descartes'i Kool

Partnerid


Dronootika Erahuvikool, MTÜ KoosOn

Juht


Kadri Lill, huvijuht

Algus- ja lõpptähtaeg


07.09.2021 - 20.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord