Asi: Transporditoetus rahvateatritele

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0054
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Katrin Välja
Teised töötajad: Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Transporditoetus rahvateatritele
Registreeritud: 27.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Transporditoetus Laulupeomuuseumis esinevatele rahvateatritele


Eesmärgid


Toetada etendusele tulevaid truppe


Tegevused


Etendused


Tulemused


Teatrielamus linnarahvale, esinemisvõimalus truppidele


Maksumus


370 EUR

Tartu kohustused


70 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tartumaa ekspertgrupp

Millise programmi / meetme raames


Rahvakultuur

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Katrin Välja

Algus- ja lõpptähtaeg


27.03.2018 - 31.12.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord