Saabunud kiri: Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Asja number: VP-20-0029
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine
Registreeritud: 02.03.2020
Kellele saadetud: Maarja Aedviir
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Hendrikson & Ko OÜ
Saatja kuupäev: 02.03.2020

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 02.04.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
02.03.2020 kuni 01.03.2025
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus