Saabunud kiri: Otsuse eelnõu

Asja number: VP-19-0046
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Otsuse eelnõu
Registreeritud: 21.09.2021
Kellele saadetud: Kadri Valdre, Kunnar Jürgenson, Veiko Faster
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 21.09.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Kellele suunatud: Veiko Faster; Priit Metsjärv; Eva Lääne; Märt Mõttus; Harles Link; Leelo Sahk-Jansen; Indrek Hunt; Gea Kangilaski
Vastamise tähtaeg: 01.10.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
21.09.2021 kuni 20.09.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus