Asi: Õpihuvilaager 2.-4.klass

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0102
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager 2.-4.klass
Registreeritud: 24.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.


Eesmärgid


2.-4. klasside õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine 


Tegevused


Mängulised õpitegevused (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, liikumine) ja töötoad (robootika, käeline tegevus).


Tulemused


Õpilaste varasema õpitulemuste kinnistamine ja silmaringi laiendamine. Läbi mängu õpihuvi ja -rõõmu toetamine.


Maksumus


2 784 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 784 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja teadusministri määrus "Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas"

Juhtpartner


Tartu Descartes'i Kool

Partnerid


Jaan Reinson

Juht


Kadri Lill, huvijuht

Algus- ja lõpptähtaeg


02.08.2021 - 30.09.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord