Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering (Viljandi mnt 13)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering (Viljandi mnt 13)
Registreeritud: 23.11.2016
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku, Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Veeberi OÜ
Kontaktisik RK
Saatja kuupäev: 22.11.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 23.12.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Seoses eelnevale suulisele vestlusele saadame kirjaliku ettepanku:

Teeme ettepaneku Viljandi mnt 13 Tartu kinnistu maakasutusotstarve jätta täpsustamata
ja määrata see Ä - äri- ja teenindusettevõtte maa-alaks.


Lugupidamisega


Rain Kala
Veeberi OÜ
Juhatuse liige
Viljandi mnt 13 Tartu hoone omanik
Tel 520 9531