Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0055 - TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Sävelin Siida
Seisund: Eelnevad etapid ei ole lõpetatud
Seotud dokumendid: