Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0070 - Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Peetri 78
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Marek Treufeldt
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: