Saabunud kiri: Uus kiri seoses projektiga "2014-2020.1.04.19-0184"

Asja number: VP-19-0046
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Uus kiri seoses projektiga "2014-2020.1.04.19-0184"
Registreeritud: 15.10.2021
Kellele saadetud: Veiko Faster, Anneli Apuhtin
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 15.10.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Veiko Faster
Kellele suunatud: Gea Kangilaski; Kunnar Jürgenson; Veiko Faster; Kadri Valdre; Jüri Mölder
Vastamise tähtaeg: 15.11.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
15.10.2021 kuni 14.10.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus