Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0056 - Tartu KHK õpiränne 2021-2022
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Helina Laine
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: