Asi: Tartu Lasteaed Lotte õppekäikude läbiviimine 2021/22 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0048
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Helina Kudrjavtsev
Teised töötajad: Viive Vellemaa; Õnne Tralla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Lotte õppekäikude läbiviimine 2021/22 õppeaastal
Registreeritud: 30.04.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti looduse elurikkuse tutvustamine lastele


Eesmärgid


Laps õpib tundma oma kodukoha ümbritsevat loodust.


Tegevused


Õppekäik 1: Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine.
Õppekäik 2: Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude.


Tulemused


Õppekäigul osalemise tulemusena laps: oskab hinnata metsakooslust ja selle elurikkust; kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; märkab nähtusi ja muutusi looduses; tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; mõistab ja tunneb ümbritsevat maailma terviklikult; kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid; oskab loodust vaadelda ja õppida tundma looduse eripärasid; õpib jänese ökoloogiat.


Maksumus


468 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


468 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


LA Lotte

Partnerid


Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Juht


Maarja Mandri, Helina Jänes

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.08.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord