Asi: Õpihuvilaagrid 2021 Hansa koolis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0105
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaagrid 2021 Hansa koolis
Registreeritud: 24.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste õpimotivatsioon ja vaimne tervis on koduõppe tingimustes langenud. Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.


Eesmärgid


Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.
Laagrid on suunatud kõikidele Tartu Hansa Kooli õpilastele aga eriti oodatakse õpilasi, kellele on distantsõppe ajal olnud keerulisem õppimisega järje peale saada ja õpimotivatsioon seetõttu langenud. Tartu Hansa Koolis õpivad õpilased muu koduse keelega (portugali, vene, inglise, brasiilia keeled), kes kõik osalevad erinevates laagritegevustes. Distantsõppe ajal oli väga keeruline õppetöö sooritamine esimese kooliastme õpilastel, kellel on raskusi lugemise ja kirjutamisega. Laagrite tegevused toetavad õpilasi, kellel on vaja tuge õppekava täitmisel, kellel on probleeme õpimotivatsiooniga ning teisi riskirühma lapsi.


Tegevused


1.-9. klasside õpilastele toimub üheksa erinevat laagrit, 13 laagrivahetust ja 25 laagrirühma. Kokku osaleb laagrites 400 õpilast.


Tulemused


Õpilased on osalenud haridus ja noortevaldkonda ühendavates laagrites. I ja II kooliastme laagrid on kolmepäevased päevalaagrid, III kooliastme laagrid on ööbimised laagrid.


Maksumus


30 400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus

Juhtpartner


Tartu Hansa Kool

PartneridJuht


Signi Savi

Algus- ja lõpptähtaeg


02.08.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord