Saabunud kiri: Rahastusotsus. Annelinna tänavavalgustus.

Asja number: RH-19-058
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Rahastusotsus. Annelinna tänavavalgustus.
Registreeritud: 29.01.2019
Kellele saadetud: Rein Haak, Andrus Reinmann, Priit Pruus, Vaike Tark, Helje Jõgi
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Saatja kuupäev: 28.01.2019
Saatja number: 1-25/133

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Kellele suunatud: Andrus Reinmann; Priit Pruus; Jaanus Tamm
Vastamise tähtaeg: 28.02.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
28.01.2019 kuni 27.01.2024 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus