Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0105 - Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng 2018-2019
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Rene Leiner
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: