Saabunud kiri: Otsus taotluse rahastamise kohta

Asja number: VP-19-0055
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Otsus taotluse rahastamise kohta
Registreeritud: 27.05.2019
Kellele saadetud: Andrei Atškasov
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Archimedes SA
Saatja kuupäev: 27.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Helina Laine
Vastamise tähtaeg: 27.06.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
27.05.2019 kuni 26.05.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus