Saadetud kiri: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Vintselle OÜ
Kontaktisik AS
Saatja kuupäev: 29.05.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas
Allkirjastaja: Mati Raamat; inseneriteenistuse juhataja - linnainsener, osakonnajuhataja asetäitja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 30.05.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 31.05.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170530_UP-14-003.bdoc ( 29 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst


AS
Vintselle OÜ


Teie 29.05.2017 15:50:54
Meie 30.05.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osasLugupidamisega

Mati Raamat
inseneriteenistuse juhataja - linnainsener,
osakonnajuhataja asetäitja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.