Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Teguri tn 37a)

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Giga Investeeringud OÜ
Kontaktisik IJ
Saatja kuupäev: 25.08.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Teguri tn 37a)
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Indrek Ranniku 736 1262 indrek.ranniku@raad.tartu.ee
Registreeritud: 01.09.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 01.09.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170901_UP-14-003.bdoc ( 29 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst


IJ
Giga Investeeringud OÜ


Teie 25.08.2017
Meie 01.09.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneering 2030+ (Teguri tn 37a)Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Indrek Ranniku
736 1262 indrek.ranniku@raad.tartu.ee


Lisad
.