Asi: Tartu Variku Kooli uuenev õpikäsitlus uues koolikeskkonnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0147
Menetlev üksus: Tartu Variku Kool
Vastutav töötaja: Peeter Kikas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Variku Kooli uuenev õpikäsitlus uues koolikeskkonnas
Registreeritud: 26.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Variku Kool on seadnud eesmärkideks olla õppetöös paindlik – lähtudes
õpilaste erinevatest võimetest, hoiakutest ja sotsiaalsetest oskustest. Kool soovib
pakkuda igale õpilasele võimalust jätkata pärast põhikooli oma haridusteed vabalt
valitud gümnaasiumis või kutsekoolis. Selleks soovib kool olla pidevalt kursis
haridusuuendustega ja väärtustada kaasaegseid võimalusi uues koolikeskkonnas.


Eesmärgid


Projekti käigus algatatakse või antakse õpetajatele uued suunad oma õppetöö
mõtestamiseks, õpilaste vajaduste ning võimetega toimetulekuks erinevates
õppeprotsessides ja õpikäsitlustes.


Tegevused


19.-20.10.2020 Võru-Kubijas, kahepäevane koolitus. Koolituse läbiviijad Mõttemaru OÜ (kaks koolitajat).


Tulemused


Projekt annab uued suunad kooli õppetöö mõtestamiseks õppeprotsessidest ja õpikäsitlustest.


Maksumus


5 640 EUR

Tartu kohustused


585 EUR

Toetus


5 640 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


„Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus“

Juhtpartner


Tartu Variku Kool

Partnerid


Mõttemaru OÜ

Juht


Peeter Kikas

Algus- ja lõpptähtaeg


24.04.2019 - 20.11.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord