Asi: Projekt_Teraapiad-lapse arengu ja toimetuleku toetajad

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0022
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekt_Teraapiad-lapse arengu ja toimetuleku toetajad
Registreeritud: 14.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Uued õpikäsitlused, mis on seotud kaasava hariduse, sobitus- ja tavatasandusrühmadega eeldavad pedagoogidelt laiaemaid teadmisi laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamiseks, nende arendamiseks, oskusi laste keskkonna muutmiseks. Käesolev projekt tutvustab osalevate lasteaedade juhtidele ja õpetajatele erinevaid lastele sobivaid teraapilisi võimalusi ja lahendusi. Pedagoogi kohanemiseks on vaja teda toetada kollektiivi ja tööprotsessidesse sisse elamisel. Selleks koostatakse mentorlust puudutavad juhised.


Eesmärgid


Pedagoogide saavad teadmisi ja praktilisi näpunäiteid lastele sobivatest teraapiatest. Õpetaja oskab kasutada erinevaid teraapiaid, viia läbi lõimitud tegevusi. Teraapiate tulemusel kasvab pedagoogide enesemotivatsioon. Laienevad juhtkonna ja pedagoogide kompetentsid.


Tegevused


Projektis osalevad lasteaia Rukkilill, Ristikhein, Hellik ja Kannike - kokku 20 pedagoogi.
Osalejad läbivad 4 koolitust ( 3 Tartus ja üks Mäetagusel), külastavad Narva lasteaeda Pingviin, loevad erialast kirjandust ja koostavad meekonnatööde tulemsel mentorlust puudutavad juhendid.


Tulemused


Omanadatud teadmised/praktilised oskused kujundavad õpetajas soovi ja valmisoleku töötamiseks erivajadustega lastega. Põhjalikud oskused/teadmised loovad pinnase pedagoogidevaheliseks koostööks ja toetamiseks.


Maksumus


8 864 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 864 EUR

Kellele taotlus esitatakse


INNOVE

Millise programmi / meetme raames


"Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus"

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

Partnerid


Tartu Lasteaed Kannike
Tartu Lasteaed Hellik
Tartu Lasteaed Rukkilill

Juht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


14.09.2020 - 20.11.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord