Asi: Green Silver Age Mobility (GreenSAM)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0023
Menetlev üksus: Tartu Linnatransport
Vastutav töötaja: Marika Post
Tähtaeg: 31.12.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
Registreeritud: 19.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Paljud Läänemere piirkonna linnad investeerivad rohelisse liikumisviisi, olgu need siis traditsioonilised nagu ühistransport või uuenduslikud nagu näiteks nõudluspõhine transport. Uuringud näitavad, et konkreetselt eakatega pole piisavalt arvestatud. Teatud osa vanematest inimestest on hetkel ühistranspordi kasutamise ja sõidu jagamise osas vastumeelsed ning eelistavad autot.
Selleks, et leida parimad keskkonnasõbralikud transpordilahendused tuleb riigiasutustel ja veoettevõtetel selgitada välja eakate inimeste erivajadused.


Eesmärgid


GreenSAM eesmärk on näidata, kuidas riigiasutused väikeste kohandustega saaksid suurendada keskkonnasõbralikku liikumist eakate hulgas.
Partnerid tegelevad kolme konkreetse liikuvusega seotud probleemiga:
(1) Kuidas rattaringlust muuta sobivamaks eakamatele?
(2) Kuidas ühistransporti muuta sobivamaks eakamatele?
(3) Kuidas avalikku ruumi kujundada, et see kutsuks ka eakad keskkonnasäästlikumaid liikumisviise kasutama


Tegevused


Kõigi kolme liikuvusprobleemi puhul töötavad partnerid välja mudellahendused, mis näitavad, kuidas eakate kaasamisega suurendada keskkonnasäästlikumat liikumist ja kuidas see mõjutab liikuvusmudelit.


Tulemused


- Lühiajalises perspektiivis - mõjutada kasutajagrupi käitumist muutma, julgustades ja juhendades neid.
- Pikemas perspektiivis - arvestama eakate vajadusi linnalise liikumiskeskkonna planeerimisel.


Maksumus


145 360 EUR

Tartu kohustused


21 804 EUR

Toetus


123 556 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raames


Interreg Baltic Sea Region

Juhtpartner


Hamburgi linn (City of Hamburg District of Eimsbüttel)

PartneridJuht


Marika Post

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 31.12.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord