Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0032 - Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2021. aastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Ingrid Koort
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: