Asi: ProgeTiiger programm

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0071
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Vastutav töötaja: Alge Ahuna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiiger programm
Registreeritud: 26.05.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Oleme saanud tegutseda 2019/2020 õppeaastal asutusse saabunud robotitega Sphero mini, Ozobot Bit, MatataLab, Dash ja Dot. Saime kogemuse, et läbi Hea Alguse saab lõimida erinevaid valdkondi ning kasutada roboteid väga erinevate teemade käsitluste juures muutes õppetegevusi mitmekesisemaks ja innovaatilisemaks.


Eesmärgid


Soovime saada uusi teadmisi õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks. Planeerime 2021. aasta kevadel lapsevanematele korraldada tegevusõhtuid, sest hetkel Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu ei saanud me seda korraldada 2019/2020. õppeaastal. Soovime robootiliste vahenditega luua lastele õpikeskkonda, mis on mitmekesine ning uuenduslik. Lähtuvalt robootiliste vahendite eripärast võimaldab Qobo eestikeelsus toetada väiksemate laste (sh mitte-eesti kodukeelega laste) eesti keele omandamist. Blue-Bot´i võimaldab õpetajatel lõimida õppetegevusi kõikides valdkondades, sh väikelastel arendada suunataju ning põhjus-tagajärg seoseid.


Tegevused


Viime õppe- ja kasvatustegevusi läbi Hea Alguse programmist lähtuvalt ning planeerime tegevusi nii hommikuringides kui ka tegevuskeskustes. Igapäevaselt soovime tegevusi lõimida järgnevates valdkondades: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst.
Robotitega toimetades saaksime teha erinevaid lugude jutustusi, st kasutada neid lugude tegelastena. Blue-Bot: erinevaid võimalused tasapinnal liikumine, joonistamine, takistusraja läbimine, samuti harjutada roboti juhtimist (programmeerimist) tahvelarvutiga.
Qobo: eestikeelne robot, värvusõpetus, vahend mida saab kasutada ilma tahvelarvutita, tasapinnal liikumine, piltidega käskluste andmine.


Tulemused


Soovime robootiliste vahenditega luua lastele õpikeskkonda, mis on mitmekesine ning uuenduslik.


Maksumus


2 015 EUR

Tartu kohustused


605 EUR

Toetus


1 411 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020

Juhtpartner


Nimi: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Aadress: Sõpruse pst 12, 50703 Tartu
Ärireg kood: 75007273
tel:, 746 1088
e-post: Jana.Pillmann@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Birgit Sell,Tartu Lasteaed Pääsupesa õppealajuhataja

Algus- ja lõpptähtaeg


26.05.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord