Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering ja KSH

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering ja KSH
Registreeritud: 02.06.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Kaitseministeerium
Saatja kuupäev: 02.06.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Indrek Ranniku; Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 02.07.2017
Failid: 20170221_KM kiri Tartu LV-le.bdoc ( 34 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: "tuuli.vors@kaitseministeerium.ee" <tuuli.vors@kaitseministeerium.ee>
To: "jaanika.koppel@raad.tartu.ee" <jaanika.koppel@raad.tartu.ee>
Date: 01.06.2017 18:52
Subject: Tartu ÜP ja KSH koostamisest
Tere

Saatsite 25.05.2017 kirjaga nr 9-3.2/UP-14-003 info Tartu üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise kohta.

Kaitseministeerium esitas omapoolse sisendi 21.02.2017 kirjaga nr 12-1/17/343 (kiri manuses) vastusena Tartu Linnavalitsuse 23.01.2017 saadetud kooskõlastuse taotlusele nr 9-3.2/UP-14-003. Kaitseministeeriumi seisukoht oli, et riigikaitseliste huvidega arvestamata jätmise korral, ei saa me nõustuda planeeringulahendusega. Teie 25.05.2017 kirjaga kaasas olnud planeeringu seletuskirjas ei ole arvestatud meie ettepanekutega ja ettepanekute tabelis ei ole samuti kajastatud selgitusi või põhjendusi ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise kohta.

Miks ei ole KaM ettepanekuid käsitletud dokumendis „Tartu linna üldplaneeringu ettepanekud ja linna seisukohad“, samas on märge, et dokument kajastab ettepanekuid kuni 18.05.2017? Ja kas tõesti ei nõustu Tartu Linnavalitsus mitte ühegi Kaitseministeeriumi poolt tehtud ettepanekuga?

Tagasisidet ootama jäädes.

Lugupidamisega
--
Tuuli Vors
kaitseinvesteeringute osakond
Kaitseministeerium
717 0165*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS ***

Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
20170221_KM kiri Tartu LV-le.bdoc