Asi: Rahu 8 rekonstrueerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0127
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Liisi Park
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Rahu 8 rekonstrueerimine
Registreeritud: 01.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Rekonstrueerida Rahu 8 aadressil asuv amortiseerunud sotsiaalmajutusüksus C-energiaklassile vastavaks elamuks.


Tegevused


Hoone soojustamine (seinad, katus, vundamendid)
akende ja välisuste vahetamine
Tehnosüsteemide rekonstrueerimine
Vajalikud sisetaastamistööd, siseremonttööd ja ümberehitused


Tulemused


Paranenud hoone sisekliima ja hoone välisilme, vähenenud ülalpidamiskulud ja väiksemad regulaarsed amortiseerumisest tingitud remondikulud.


Maksumus


2 139 752 EUR

Tartu kohustused


1 595 300 EUR

Toetus


623 234 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KredEx SA

Millise programmi / meetme raames


Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


27.11.2017 - 31.12.2019

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord