E-post Hinnapäring Tartu bussipeatused

Asja number: RH-18-379
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: tarmo.parna@tonerprojekt.ee
Koopia: ain@t-konsult.ee
Teema: Hinnapäring Tartu bussipeatused
Saadetud: 30.11.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-379

Hinnapäring Tartu bussipeatused


Asja viide: RH-18-379

Tere


Hankele
„Bussipeatuste konstruktsioonide töökirjelduste ja tööjooniste koostamine“ esitati 2 pakkumust.

Toner - Projekt OÜ  10 992€
T-Konsult OÜ            11 760€


Leping sõlmitakse madala pakkumuse esitanud pakkujaga.


Lugupidamisega,

Marko Metsma
Tartu Linnavalitsus
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
teehoolduse spetsialist
7361 288