Asi: Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0037
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele
Registreeritud: 05.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kroonuaia Koolis õpib 2019/2020 õppeaastal ligi 120 õpilast ning lisaks pakutakse
mittestatsionaarset õpet lihtsustatud õppekaval õppivatele kinnipeetavatele (kelle õppetegevus
toimub Tartu Vangla territooriumil). Kool tegutseb aadressil Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi
hästi erivajadustega õpilaste õpetamiseks - majas on suured klassid, kõrged trepid ja piiramata
õueala tiheda liiklusega tänava ääres. Seetõttu on Tartu linna koolide investeeringute kavas nähtud
ette Tartu Kroonuaia Koolile sobivate ruumide rekonstrueerimine aadressil Ploomi 1 asuvas
lasteaiaks ehitatud hoones.

Tegemist on kahekorruselise hoonega, milles on võimalik ehitada välja väiksemad klassiruumid ning
vajadusel eraldada õpilased erinevatesse majatiibadesse. Hoone asub vaikses elurajoonis ning on
ümbritsetud suure õuealaga, mida saaks kool kasutada õueõppeks ning õpilaste motoorika
parandamiseks vajalike vahendite paigaldamiseks.


Eesmärgid


Kroonuaia Kooli üleviimine endisesse Ploomi tn lasteaia hoonesse, mis on täielikult
rekonstrueeritud ja rajatud juurdeehitus.


Tegevused


Esimese sammuna on tellitud uue hoone ruumiprogramm ja eeleskiis. Viimasega on määratletud planeeritava krundi peamised tegevustsoonid: peasissepääs, teeninduspääs ning aktiivne õueala. Peasissepääsu kõrvale on planeeritud väike parkla.

Olemasolev hoonekompleks ehitatakse kapitaalselt ringi, et sobitada sinna võimalikult hästi uus
ruumiprogramm. Mittekandvad seinad ning ainult trepikodasid kandvad seinad lammutatakse,
säilitatakse hoone karp koos sisekandeseinte ja vahelagedega. Kehva ühenduvusega
hoonetevaheline galerii lammutatakse.

Uus koolihoone lähtub kooli õpilaste vajadustest ja omapärast. Eesmärgiks on saavutada mõtestatud
loodavat keskkonda kui dialoogi atraktiivse ja rahustava ruumi vahel. Üksteisest eraldatud vanade
hooneplokkide ühendamisel on eesmärgiks olnud võimalikult lihtsa ja sujuva logistilise ühenduse
loomine. Selleks oleme uut risti koridori mõtestanud mitte ainult ühendusruumi, vaid kooli
südamena, kus asuvad virgestusalad ja teisel korrusel raamatukogu. Galerii on ühendatud
juurdeehituse ning visuaalselt keskse hooviga. Keskne hooviala ei ole klassiruumide õppetegevuse
häirimiseks aktiivne tegevusala, vaid rahulik looduslik oaas - võimsat meelelist kaemust pakkuv
tihedalt madal haljastatud ala. Galerii seintest on osa soojustatud klaasfassaad ja osa läbipistev.
Kogu klaassein on kaetud fototrükiga, mis kujutab looduslikult lummavat kaadrit. Fototrükiga
kaetud klaaside eesmärk on ühtlasi pakkuda kõrgendatud päikesekaitsefaktorit.

Juurdeehituse keskmeks on kõrgem aulasöökla plokk, mille ruumid on omavahel ühendatavad ning
mis on voldikseintega ühendatav ka galerii ning sissepääsualaga. Nii on võimalik kujundada
arvukalt erinevaid ruumide kasutamise viise, lava saab tõsta nii ruumi keskele kui äärtesse.
Külastajarohketel sündmustel on lihtne toimuvat jälgida perimeetris asuvatelt aladelt, mis on kergelt
kõrgemal kui aulapõrand. Harilikul koolipäeval on ruumid avatud - pakkudes nii avarust.

Ligipääsetavust on parandatud - ca 1m kõrgusel oleva koolihoone põranda tasapinnale jõudmiseks
on kasutatud kõrguste vahet ära ruumilise kvaliteedi lisamiseks aulas ja garderoobi alas.
Peasissepääs lahendatakse õues ilma treppide ja rampideta, planeerides juurdeehituse esist
maapinda, hoone sisse jääb kõrguste vahe 60 cm, mis lahendatakse trepi ja rambiga. Samamoodi
tõstetakse maapinda ka hoovis evakuatsioonipääsude juures.

Planeeringu loomisel on oluliseks peetud selget alade tsoneerimist ning sisekoridori liigendamist
erinevate võtetega: osa õpperuume / puhkeruume on koridori avanevad, vähendades nii pika
koridori efekti ja pakkudes vajalikke pause. Palju on kasutusel ruumide ristkasutust ning eri kasutuse
viise – mitmeid klassiruume saab voldikseintega suurendada /väiksemaks eraldada. Nii saab kool
praktikas vajalikku paindlikkust.


Tulemused


Kroonuaia Kool on saanud uues asukohas vajaliku juurdeehituse ja täies mahus rekonstrueeritud


Maksumus


5 100 000 EUR

Tartu kohustused


2 600 000 EUR

Toetus


2 500 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HTM

Millise programmi / meetme raames


Perioodi 2014–2020 hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehoonete investeeringute kava“.

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


05.03.2020 - 29.09.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord