Asi: Tartu Tamme Kool_PRIA

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0040
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kool_PRIA
Registreeritud: 13.04.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Taimekasvatuse Instituuti


Eesmärgid


Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist.
Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega.
Õpilaste väärtushoiakute suunamine mahetootmise ja keskkonnahoidliku majandamise vajaduse mõistmisel.


Tegevused


Õppepäev „Mida taimed vajavad“ Latika talus
Õpilane tunneb puu- ja köögivilju ning nende kasvatamiseks vajalikke.
Talu tutvustus, puu- ja köögiviljade tundmaõppimine, komposti valmistamine, sibula istutamine, tutvumine põllutöömasinatega ja talu loomadega.

Õppekäik Hiie tallu
Lapsed tunnevad mahepõllumajanduse ja tervisliku toitumise põhimõtteid, mõistavad, kuidas taimed kasvavad ja saavad kaasa ühiselt küpsetatud õunakrõbediku.
Tutvumine Hiie talu majandamisviisi ja maheõunakasvatuse põhimõtetega. Mahepõllunduse ja mesinduse aluste tutvustamine. Hiie talu toodangu degusteerimine. Praktiline tegevus lastele - õunakrõbediku küpsetamine. Toode valmistatakse Hiie talu tunnustatud tootmisköögis, küpsetise valmistamiseks kasutatakse võimalikult palju mahe toiduaineid.

Õppepäev Eesti Taimekasvatus Instituudis
Õpilased osalevad köögiviljade sordiaretuse õpitoas. Õpitoa eesmärk on tutvustada köögiviljade kasvatust ja sordiaretust.
1) Tomatiaretuse kasvuhoones olevate katsetega tutvumine. Köögivilja algseemne kasvatuse istanduste ja külvidega tutvumine kasvuhoones ja aias.
2) Avamaal kasvatamiseks sobiva tomatisordi taime istutamine potti. Tomatitaime võib koju kaasa võtta.
3) Õpilased tutvuvad erinevate köögiviljaliikide seemnetega ja sorteerivad köögiviljaseemnete segus olevad seemned liikide kaupa.
4) Uuele tomatisordile korraldatakse nimekonkurss.


Tulemused


1.Õpilased on saanud ülevaate mahepõllunduse ja toidutootmise põhimõtetest ning kaasnevatest keskkonnamõjudest.
2.Õpilased oskavad kirjeldada lihtsamaid põlluharimise, aiapidamise või puuviljakasvatuse võtteid.
3.Õpilased mõistavad üldjoontes toidutootmise olelusringi põhimõtted.
4.Õpilastele on tutvustatud tervis- ja loodustoodete kasvatamise ning tootmise ja turustamisega seonduvat.
5.Õpilased oskavad paremini näha õpitud teoreetiliste teadmiste seost tegelikkusega.
6.Õpilaste huvi põllumajanduse erinevate valdkondade vastu on kasvanud.


Maksumus


4 912 EUR

Tartu kohustused


392 EUR

Toetus


4 520 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Euroopa liidu toiduprogrammide raames koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


17.03.2021 - 31.07.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord