Asi: Tõrukesed saavad sõbraks pokudega

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0144
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tõruke
Vastutav töötaja: Ruti Põder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tõrukesed saavad sõbraks pokudega
Registreeritud: 07.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus külastavad 6-7 aastased lapsed Pokumaa Sihtasutust ja osalevad õppeprogrammis "Saame sõbraks pokudega".


Eesmärgid


Lapsed õpivad ehedas looduskeskkonnas tundma ja hoidma meid ümbritsevat loodust.


Tegevused


Tutvumine looduslike ja muinasjutu pokudega ning E.Valteri loomingu ja "Pokuraamatu" tegelastega. Matk mööda metsarada, kus vaadeldakse puid ja taimi ning tutvutakse Padasoomäe talu loomadega.


Tulemused


Lapsed oskavad märgata looduses erinevaid detaile, kujuneb uurimis ja vaatlusoskus, kinnistuvad eelnevalt omandatud teadmised.


Maksumus


300 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


KIK 2019 a. Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Tõruke

PartneridJuht


Ruti Põder

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 30.05.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord